Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Night, weekend and holiday care
Świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu  podstawowej  opieki  zdrowotnej  udzielane  przez  świadczeniodawców poza godzinami pracy określonymi w umowach o   udzielanie  świadczeń podstawowej  opieki  zdrowotnej,  w  szczególności  w  dni wolne od pracy i w święta, w przypadku  nagłego  zachorowania  lub  nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, które nie jest stanem nagłym
Pojęcia powiązane PL: Ambulatoryjna opieka zdrowotna. Podstawowa opieka zdrowotna.
Pojęcia powiązane EN: Ambulatory healthcare. Primary healthcare.
« Powrót