Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego
Health insurance doctor
Lekarz,   lekarz   dentysta   będący świadczeniodawcą,  z  którym  ubezpieczyciel  zawarł  umowę  o  udzielanie  świadczeń opieki  zdrowotnej,  albo  lekarz,  lekarz  dentysta,  który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym  ubezpieczyciel  zawarł  umowę  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Pojęcia powiązane PL: Felczer. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej. Położna. Pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego. Pielęgniarka „łacznikowa”.
Pojęcia powiązane EN: Feldsher. Primary care nurse. Midwife, Liason nurse.
« Powrót