Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Out-of-hours care
Świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez świadczeniodawców poza godzinami pracy określonymi w umowach o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności w dni wolne od pracy i w święta, w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, które nie jest stanem nagłym
Pojęcia powiązane PL: Ambulatoryjna opieka zdrowotna. Podstawowa opieka zdrowotna.
Pojęcia powiązane EN: Ambulatory healthcare. Primary healthcare.
« Powrót