Przyczyny i przyczyny przyczyn nierówności w zdrowiu


Wyświetl
Autor: Dorota Cianciara

Tytuł: Przyczyny i przyczyny przyczyn nierówności w zdrowiu.

Causes and causes of the causes of health inequalities
Streszczenie:
Celem artykułu jest omówienie różnych stanowisk wobec przyczyn i mechanizmów powstawania nierówności w zdrowiu. Punktem wyjścia do analizy determinantów był model Dahlgrena i Whitehead. Stanowiska wobec przyczyn zjawiska podzielono na syntetyczne (w tym: artefakt, selekcja zdrowotna, podejście kulturowo-behawioralne, (neo)materialistyczne, psycho-społeczne, cyklu życia) oraz szczegółowe (dochód względny, fundamentalne społeczne przyczyny nierówności w zdrowiu, umocowanie biologiczne). Przyczyny przyczyn nierówności w zdrowiu opisano w kontekście rodzaju systemu politycznego oraz globalizacji. Zwrócono uwagę na problemy związane z oceną przyczynowości nierówności w zdrowiu, ich pomiarem i gromadzeniem dowodów dla praktyki.
Data publikacji: 2015
Tagi: Zdrowie. Nierówności w zdrowiu. Przyczyny nierówności w zdrowiu. Czynniki społeczno-ekonomiczne. Systemy polityczne