Przychodnia Zdrowia w Siedlcach

Firma Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. działa na dynamicznie rozwijającym się i wymagającym rynku usług medycznych. Spółka Centrum powstała w 1998 roku z inicjatywy pracowników sektora zdrowotnego. Obecnie Centrum prowadzi działalność na obszarze dwóch województw: mazowieckiego i lubelskiego, łącznie zarządza 32 placówkami, w których realizuje świadczenia z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.  Spółka posiada pełne zaplecze diagnostyczne, tj. zautomatyzowane laboratorium analityczne, pracownie: mammograficzną, rentgenowską, tomograficzną, endoskopową, ultrasonograficzną oraz diagnostyczno-kardiologiczną. Prowadzi dwa Zakłady Opieki Leczniczej nad osobami niesamodzielnymi zapewniające opiekę dla blisko 150 pacjentów z oddziałem dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Firma posiada międzynarodowy system zarządzania jakością ISO 9001:2015, na cały zakres świadczonych usług medycznych. Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. jest nastawione na ciągły rozwój usług, szczególnie pod względem innowacyjnych rozwiązań w służbie zdrowia.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.
Przychodnia Zdrowia w Siedlcach
Ul. Ks. Niedziałka 14, 08-110 Siedlce

Kierownik przychodniLek. Beata Zalewska-Uchimiak, email: beata.zalewska@centrum.med.pl
Koordynator działań w zakresie programu POZ PLUS – mgr Jolanta Michałowska, tel. 25 785 60 35, email: jolanta.michalowska@centrum.med.pl
Strona internetowa: www.centrum.med.pl , https://centrum.med.pl/o-nas/fundusze-europejskie/

Przychodnia Zdrowia w Siedlcach, Niedziałka 14_1Przychodnia Zdrowia w Siedlcach, Niedziałka 14_2Przychodnia Zdrowia w Siedlcach, Niedziałka 14_3