Przychodnia Rodzinna w Bezrzeczu

Przychodnia Rodzinna przy ul. Górnej 18 B w Bezrzeczu jest jedną z 7 filii Przychodni Medycyny Rodzinnych w Szczecinie. Rozpoczęła działalność 9 lat temu, we wrześniu 2009 roku.
W przychodni pracują lekarze specjaliści medycyny rodzinnej oraz chorób wewnętrznych. Opiekę pielęgniarską sprawują doświadczone pielęgniarki posiadające pełen zrozumienia stosunek do pacjentów. Naszym podopiecznym zapewniamy usługi wykwalifikowanej położnej.
Nasz zespół wyróżnia zorientowanie na pacjenta i optymizm.
Od początku działalności stawiamy na odpowiedzialność, zaufanie i jakość usług.
Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2015, bierzemy udział w projekcie „Wsparcie podmiotów poz we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” (realizator: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia) i staramy się o akredytację.
W celu dalszego rozwoju jakości, poprawiania efektywności i możliwości objęcia naszych pacjentów kompleksową opieką realizujemy program pilotażowy opieki koordynowanej „POZ PLUS”.

Koordynator: Angelika Milkiewicz- Ławicka, tel. 818 20 10, 518 25 44 05, mail angelika@pmr.szczecin.pl, angelikamilkiewiczl@gmail.com
Link do strony: https://www.pmr.szczecin.pl/indexsub,4,61,1,przychodnia_rodzinna_bezrzecze_gorna.htm

fota 14fota 1