Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Vita” w Osieku nad Notecią

Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Vita” w Osieku nad Notecią powstała w 2000 roku i działa na terenie wiejskim. Obecnie placówka świadczy usługi medyczne w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ i higieny szkolnej) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Poradnia Kardiologiczna). W Przychodni „Vita” zatrudnionych jest 5 lekarzy (specjaliści w zakresie medycyny rodzinnej, chorób dzieci, chorób wewnętrznych, chorób płuc, kardiologii), 3 pielęgniarki (w tym specjalista pielęgniarstwa rodzinnego), higienistka szkolna oraz personel administracyjny i pomocniczy. Posiadany nowoczesny sprzęt diagnostyczny pozwala na wykonywanie: Echo serca, szerokiego zakresu badań ultrasonograficznych z uwzględnieniem badań dopplerowskich, Holter EKG, Holter ABPM, elektrokardiograficznej próby wysiłkowej na bieżni, spirometrii, EKG, biopsji cienkoigłowej tarczycy. Codziennie pobierany jest materiał diagnostyczny do badań laboratoryjnych.

dane kontaktowe do osoby udzielającej w Przychodni „Vita”, informacji o POZ PLUS: Beata Dębicka tel. 67 286 60 27

vita3vitavita2