Przewodnik po leczeniu planowanym za granicą


Pobierz
Publikacja przedstawia praktyczne zasady korzystania z leczenia planowanego za granicą. Podzielona jest w zależności od podstawy prawnej ubiegania się o zgodę na leczenie planowane za granicą, tj. prawo krajowe, prawo UE z podziałem na przepisy o koordynacjii przepisy o dyrektywie o transgranicznej opieki zdrowotnej.