Promocja

Szkolenia e- learningowe dla personelu medycznego nt. Karmienia piersią

Zapraszamy do udziału w II edycji ogólnopolskiej promocji skierowanej
do personelu medycznego nt. karmienia piersią

Warunkiem udziału w promocji jest:

  1. zapisanie się na szkolenie e-learningowe, dostępne na stronie http://akademia.nfz.gov.pl/szkolenia-e-learningowe/, w terminie od 14 sierpnia 2017 do 18 września 2017 r.;
  2. odwiedzenie każdej z 12 części szkolenia „O karmieniu piersią – szkolenie dla personelu medycznego” oraz ukończeniu z wynikiem min. 70% testu w określonym przez Organizatora terminie;
  3. przesłanie, podpisanego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:  na adres:

Biuro Projektu Centrala NFZ ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa z dopiskiem „do rąk własnych – Promocja”.

  1. O kolejności wpływu decyduje data stempla odbioru przez organizatora.
  2. Formularz zgłoszeniowy, wypełniony w całości i podpisany przez uczestnika, musi wpłynąć do Centrali NFZ najpóźniej do dnia 18 września 2017 r.

Więcej informacji na temat promocji można znaleźć w załączonym regulaminie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Tel: 22 572 64 62, e-mail: akademianfz@nfz.gov.pl

Czekamy na Państwa zgłoszenia,
Zespół Biura Projektu Akademia NFZ

załączniki: