Kategoria: Układ krążenia
Opublikowano: 30.07.2022
Aktualizacja: 09.10.2023

Powszechne choroby mogą okazać się groźniejsze, niż się wydaje. Zwykła angina, grypa lub COVID-19 mogą uszkodzić serce.

Powikłania infekcyjne

 • Zapalenie mięśnia sercowego w wyniku COVID-19 dotyczy 11 na 100 tysięcy osób.
 • Kardiologiczne powikłania grypy dotyczą 5–10% pacjentów.
 • Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu gorączki reumatycznej (powikłanie anginy) stwierdza się u 40–60% chorych.

Jakie choroby infekcyjne zagrażają sercu?

Angina – to ostre zapalenie błony śluzowej gardła i migdałków podniebiennych wywołane infekcją paciorkowcami. Jest chorobą zakaźną, przenoszoną drogą kropelkową.

Grypa – to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana przez wirusy grypy. Przenosi się drogą kropelkową i kontaktową.

COVID-19 – to infekcja wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2. Do większości zakażeń dochodzi drogą kropelkową przez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną oraz dotykanie powierzchni lub przedmiotów, na których znajduje się wirus.

Patogeny wywołujące te choroby wykazują powinowactwo do komórek mięśnia sercowego – uszkadzając je.

Objawy, które powinny zaniepokoić

 • zmęczenie, senność, osłabienie
 • stan podgorączkowy
 • krótki, płytki oddech, duszność
 • nierówne bicie serca, kołatanie serca
 • mniejsza wydolność, zauważalna w trakcie aktywności
 • ból w klatce piersiowej, kłujący, szczególnie za mostkiem.

Grupę ryzyka powikłań stanowią osoby

 • po 65 roku życia
 • z cukrzycą
 • z nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową, po zawale serca, z chorobami krwi, nowotworami krwi
 • leczone przewlekle w przebiegu chorób autoimmunologicznych
 • przyjmujące leki obniżające odporność.

Kardiologiczne konsekwencje infekcji

W przebiegu infekcji może dojść do następujących powikłań:

 • zapalenie mięśnia sercowego
 • zapalenie osierdzia, zapalenie wsierdzia
 • zaostrzenie przewlekłej niewydolności serca i ostre zespoły wieńcowe
 • uszkodzenie zastawek serca
 • niewydolność krążenia
 • zaburzenia rytmu serca.
Wczesne rozpoznanie stanu zagrażającego zdrowiu ogranicza wystąpienie powikłań kardiologicznych. Im szybciej wdrożone zostanie leczenie, tym większa jest szansa na jego skuteczność – najlepiej w ciągu 48 godzin od rozpoznania stanu zagrożenia

Profilaktyka

 • Unikaj miejsc zatłoczonych, zwłaszcza w czasie infekcji sezonowych.
 • Buduj odporność, pamiętaj o zrównoważonym, zbilansowanym sposobie odżywiania. Skorzystaj z portalu Diety NFZ (link otwiera się w nowej karcie).
 • Zadbaj o regularną aktywność fizyczną.
 • Wylecz każdą infekcję do końca.
 • Pamiętaj – grypę należy wyleżeć.
 • Poddawaj się szczepieniom przeciw grypie i COVID-19.
 • Korzystaj z porad lekarza rodzinnego w przebiegu infekcji.
 • Nietypowe objawy zgłoś niezwłocznie lekarzowi.
Zdrowe serce jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich narządów i układów w organizmie. Istotne jest, by odpowiednio o nie dbać.

Jak pracowite jest serce?

 • Serce jest najbardziej ukrwionym mięśniem w organizmie.
 • Przez godzinę przetacza ponad 350 litrów krwi.
 • W ciągu doby serce przepompowuje 10 tysięcy litrów krwi i kurczy się 100 tysięcy razy.
 • W ciągu przeciętnego życia człowieka serce wykonuje około 3 miliardów uderzeń.

Do pobrania

Nabyte wady serca -niewyleczone choroby infekcyjne

pdf, 944 KB