POZ PLUS – Umowa o współpracy między NFZ a Bankiem Światowym

umowa

W dniu 16.03.2018 r. w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia została podpisana z Bankiem Światowym umowa na świadczenie usług monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego POZ PLUS. Współpraca NFZ z Bankiem jest częścią realizacji projektu pt.: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Drugi etap współpracy ma na celu przeprowadzenie kompleksowej oceny programu pilotażowego w celu efektywnego wypełnienia założeń reformy prowadzącej do usprawnienia realizacji świadczeń POZ z perspektywy pacjenta oraz poprawy jakości świadczeń. Współpracę przypieczętowali swoimi podpisami Pan Andrzej Jacyna, p.o. Prezesa NFZ oraz Pan Carlos Piñerúa, Przedstawiciel Banku Światowego w Polsce i krajach bałtyckich.

DSC03546 DSC03551 DSC03557 DSC03563 DSC03566