Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim

 

Nasza placówka mieści się w centrum miasta powiatowego Lwówek Śląski. Lokalizacja placówki ułatwia mieszkańcom miasta jak i okolicznych miejscowości korzystanie z usług medycznych.  Pracująca kadra lekarska, pielęgniarska oraz panie rejestratorki medyczne mają wiedzę, doświadczenie i empatię, którymi się dzielą z pacjentami ułatwiając im dostęp do świadczeń. Pacjenci zgłaszający dolegliwości otoczeni są natychmiastową opieką pielęgniarską i lekarską. Współpracujemy z laboratorium medycznym umiejscowionym w naszym budynku co ułatwia sprawne i szybkie uzyskanie wyników badań w przypadkach nagłych.
W placówce znajdują się również Poradnie Specjalistyczne: Poradnia Okulistyczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Chirurgii onkologicznej, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Gabinet Fizjoterapi. W budynku obok znajduje się szpital z oddziałami Chirurgii Ogólnej,  Chorób Wewnętrznych, Ginekologii, OA i IO, Izbą Przyjęć, NiŚOM. Obecność poradni jak i szpitala ułatwia konsultacje Lekarzy POZ ze specjalistami telefoniczne jak i przez kontakt bezpośredni. Dla naszych pacjentów jest to duże ułatwienie w korzystaniu ze świadczeń co daje im poczucie bezpieczeństwa.
Transport sanitarny znajdujący się w naszej placówce zwiększa bezpieczeństwo pacjentów w przypadku konieczności przewiezienia ich na oddziały szpitalne (skrócony jest czas oczekiwania na transport i zachowana jest ciągłość opieki nad pacjentem).  W celu podniesienia jakości naszych usług zakupiliśmy nową karetkę. W naszej placówce wizyty domowe realizowane są na bieżąco a ich termin dostosowany jest do sytuacji zdrowotnej pacjentów, w sytuacjach nagłych w danym dniu, a wizyty u pacjentów stabilnych ale nie mogących korzystać ze świadczeń udzielanych w placówce z wyprzedzeniem 1-2 dniowym  w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziny pacjenta. W przychodni pracują trzy pielęgniarki środowiskowe udzielające świadczeń w domu pacjenta jak i w gabinetach pielęgniarskich (w godzinach pracy przychodni).
Poradnia dla dzieci jest w wydzielonej części budynku, z osobnymi wejściami dla dzieci zdrowych i chorych.  W punkcie szczepień pracują doświadczone pielęgniarki zapewniając dostęp do szczepień dorosłym i dzieciom, edukując pacjentów i ich rodziny. Położna środowiskowa z zaangażowaniem wypełnia wizyty patronażowe. Prowadzi edukację ciężarnych, matek i rodzin. Dzięki zaangażowani całego zespołu oraz dobrej współpracy reagujemy szybko na potrzeby naszych pacjentów. Realizując nasze zadania na terenie przychodni, jak i w domu pacjenta. Angażujemy się również w imprezy na terenie naszego powiatu prowadząc edukacje zdrowotną okolicznych mieszkańców na terenie miejsca zamieszkania.
Otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001, przygotowujemy się do akredytacji w celu ciągłego podnoszenia jakości usług dla naszych pacjentów.
Realizowaliśmy program profilaktyczny dotyczący „Chorób układu krążenia”, który trwał 1,5 roku.W naszym dorobku mamy również konferencje prozdrowotne dla mieszkańców Powiatu Lwóweckiego: „Profilaktyka raka piersi i raka macicy”, „Choroby jelita grubego i nowotworu prostaty”. Cyklicznie realizujemy Białe Soboty dla mieszkańców Powiatu Lwóweckiego o różnej tematyce.
Istnieje u nas Klub pacjenta dla osób z chorobami nowotworowymi i przewlekłymi oraz członków ich rodzin. W swojej ofercie mieliśmy porady psychologa projekt „Dla seniorów 60+”. w ramach Rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt:”Wsparcie psychologiczne kluczem do poprawy jakości życia seniorów 60+”.
Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim
Ul. Morcinka 7
Osoba do kontaktu POZ PLUS:
Olga Sasin tel. 516 144 957
Teresa Truchan tel. 516 144 972
Renata Proska tel. 797 090 112
Adres naszej placówki: www.pczlwowek.pl

NASZA PLACÓWKAAll-focusAll-focus