Poszukiwany konsultant diabetologiczny

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, poszukuje konsultanta diabetologicznego, który uczestniczyć będzie w merytorycznym opracowaniu poszczególnych elementów i funkcji aplikacji mobilnej dla kobiet z cukrzycą ciążową w ramach projektu „Opracowanie mobilnej aplikacji na smartfony dla kobiet z cukrzycą ciążową „SweetPregna” współfinansowanego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Oferty należy przesyłać w terminie do 9 marca 2017 r.

Opis przedmiotu zamówienia