Poszukiwani eksperci z zakresu genetyki i profilaktyki chorób nowotworowych

W ramach projektu „CanCell Cancer – Zapobieganie rozwojowi chorób nowotworowych poprzez edukację zdrowotną” poszukujemy ekspertów z zakresu genetyki i profilaktyki chorób nowotworowych.

Treść ogłoszeń poniżej: