Poszukiwany ekspert do projektu POZ PLUS

W ramach realizacji projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, Narodowy Fundusz Zdrowia poszukuje eksperta, który uczestniczyć będzie w merytorycznym opracowaniu materiałów profilaktycznych do publikacji oraz z zakresu monitorowania jakości oraz wykonywanych świadczeń/usług w opiece koordynowanej.

Opis Przedmiotu Zamówienia

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres:.agata.szymczak@nfz.gov.pl w terminie do dnia 27 listopada 2018 r.