Podręcznik – Podstawowa Opieka Zdrowotna. Budowanie, prowadzenie, zarządzanie POZ.


Pobierz

Tytuł: Podręcznik – Podstawowa Opieka Zdrowotna. Budowanie, prowadzenie, zarządzanie POZ.

Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest przede wszystkim przedstawienie aktualnej praktyki w obszarze organizacji i zarządzania w podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej, funkcjonujących w polskim systemie ochrony zdrowia. Jego autorami są eksperci w zakresie prawa, zdrowia publicznego i medycyny rodzinnej, posiadający wieloletnie doświadczenie z pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do lekarzy, pielęgniarek i położnych POZ, będących zarówno właścicielami praktyk i przychodni, jak i zatrudnionych na podstawie różnego rodzaju umów.