Organizacja konferencji i śniadania prasowego

Przedmiotem zamówienia jest w zakresie:

A. organizacja konferencji prasowej wraz z przygotowaniem i publikacją materiału dziennikarskiego oraz przeprowadzaniem wywiadów w trakcie wydarzenia;

B. organizacja i prowadzenie śniadania prasowego,

w ramach realizacji projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – OPZ

Załącznik nr 2 – Kosztorys Ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: koordynowana@nfz.gov.pl w terminie do dnia 10 lipca 2019 r.

Notatka wybór Wykonawcy.