Opieka koordynowana na świecie. Przykłady mające pomóc usprawnić (podstawowa) opiekę zdrowotna w Polsce.


Pobierz

Publikacja dotycząca najlepszych rozwiązań międzynarodowych poświęconych opiece koordynowanej została zrealizowana w ramach projektu pt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.