Ogłoszenia projektu Scirocco Exchange

Ekspert Scirocco Exchange:
Narodowy Fundusz Zdrowia, Departament Analiz i Innowacji z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, zaprasza do złożenia oferty, której przedmiotem zamówienia jest wybór eksperta, w ramach realizacji projektu „Scirocco Exchange”.
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: katarzyna.wiktorzak@nfz.gov.pl lub papierowo w siedzibie Zamawiającego z dopiskiem Departament Analiz i Innowacji, Katarzyna Wiktorzak, „do rąk własnych” w terminie do 3 listopada 2021 r.
▶Treść ogłoszenia◀