Ocena wdrażania praktyk laktacyjnych w ramach obowiązującego standardu opieki okołoporodowej oraz sposobu żywienia dzieci od urodzenia do 12. miesiąca życia


Wyświetl

Opis: Badanie realizowane było przez prof. Barbarę Królak-Olejnik we współpracy z Dorotą Paluszyńską, Anną Szczygieł oraz Danutą Gajewską przy udziale firmy TNS, finansowane przez Fundację NUTRICIA.

Tytuł: Raport z badania. Ocena wdrażania praktyk laktacyjnych w ramach obowiązującego standardu opieki okołoporodowej oraz sposobu żywienia dzieci od urodzenia do 12. miesiąca życia

Tagi: Laktacja. Karmienie piersią. Standardy okołoporodowe.