Ocena palpacyjna mięśni

Ocena palpacyjna mięśni w ramach rekomendacji PTF, PTMR i KLR w zakresie fizjoterapii w dolegliwościach bólowych kręgosłupa, stawu biodrowego i zespole bolesnego barku

04:44 Ocena na tylno-górnej powierzchni krętacza większego kości udowej

05:44 Ocena na powierzchni przyśrodkowej uda, 10 cm powyżej szpary stawu kolanowego

06:57 Ocena na krętarzu mniejszym kości udowej

08:05 Ocena na guzowatości pośladkowej kości udowej

08:55 Ocena na kolcu biodrowym tylnym górnym

09:48 Ocena na kolcu biodrowym przednim górnym

10: 50 Ocena na brzegu bocznym kości krzyżowej

11: 38 Ocena na części przyśrodkowej wargi wewnętrznej talerza kości biodrowej

12:38 Ocena na żebrach chrzęstnych  1-5 w okolicy mostka

14:40 Ocena na kącie górnym łopatki

15: 28 Ocena na wyrostu kruczym łopatki

16:22 Ocena na guzku większym kości ramiennej

17:20 Ocena na wyrostkach poprzecznych kręgów szyjnych C3-6

18:20 Ocena na wyrostkach poprzecznych dwóch pierwszych kręgów szyjnych C1-2

19:40 Ocena na brzegu bocznym łopatki

20:04 Ocena na brzegu przyśrodkowym łopatki

21:02 Ocena na grzebieniu guzka większego kości ramiennej

22:01 Ocena na bocznej powierzchni wyrostków kolczystych Th 5-7

22:57 Ocena na żebrach chrzęstnych VI-VIII

23:53 Ocena na wardze zewnętrznej talerza kości biodrowej w najwyższym punkcie

24:41 Ocena na trójkątnym początku grzebienia łopatki

25:35 Ocen na krawędzi górnej grzebienia łopatki

26:28 Ocena na powierzchni górnej części barkowej obojczyka

27: 24 Ocena na guzowatości naramiennej kości ramiennej