NZOZ KRAKÓW-POŁUDNIE Sp. z o.o.

Przychodnia Ruczaj Zachodnia to jedna z kilkunastu placówek firmy NZOZ Kraków-Południe sp. z o.o. – największego  świadczeniodawcy usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Krakowie i Małopolsce.
Zlokalizowana  na terenie nowego osiedla Przychodnia mieści się w nowoczesnym i przyjaznym dla pacjentów budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. W uruchomionej w 2010 roku przychodni wysoko wykwalifikowany personel wykorzystując nowoczesną aparaturę sprawuje opiekę medyczną nad około 16 – tysięczną populacją dorosłych i dzieci.
Od lipca 2018 roku przychodnia realizuje pilotażowy program POZ PLUS adresowany do pacjentów między 20 a 65 r.ż., którzy złożyli deklarację wyboru do lekarza POZ w Przychodni. W ramach programu wykorzystywane są nowoczesne zasady koordynowanej opieki zdrowotnej nad pacjentem polegające na kompleksowej, poszerzonej diagnostyce wraz z badaniami analitycznymi oraz niezbędnymi konsultacjami lekarzy specjalistów.
Koordynatorzy POZ PLUS wspomagają pacjenta w przestrzeganiu harmonogramu zaleconych działań diagnostycznych oraz ustalają terminy konsultacji dopasowując je w miarę możliwości do indywidualnych potrzeb.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Koordynatorami POZ PLUS w naszej Przychodni:
Aleksandrą Król                        797 681 004
Sabiną Cebularz                       797 680 909
Wojciechem Łątka                    507 751 122
Więcej informacji na stronie: nzozkp.pl/pozplus

Obraz poludnieObraz poludnie2