NZOZ ARS MEDICA w Sławnie

NZOZ ARS MEDICA  rozpoczął swoją działalność 30.06.2000 roku.  W 2002 roku została utworzona filia NZOZ ARS MEDICA w Postominie, gdzie pacjenci  objęci  są podstawową opieką zdrowotną a w chwili obecnej prowadzony jest tam również  program pilotażowy POZ PLUS.W nowo wybudowanej przychodni w Sławnie przy ul.Koszalińskiej 4 , od 2014 roku realizuje świadczenia w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej a także fizjoterapii , pielęgniarskiej opieki długoterminowej i psychiatrii.W zakładzie wdrożony jest System Zarządzania Jakością ISO.
ARS MEDICA brała  udział w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych m.in.w projekcie KIK-34 z IŻiŻ w Warszawie oraz w pilotażu ,, DDOM‘‘.Od wielu lat realizuje różne  programy profilaktyki zdrowotnej. Prężnie współpracuje z władzami powiatu sławieńskiego,co przekłada się na zadowolenie  pacjentów. Personel zakładu  podnosi swoje kwalifikacje w ramach kursów,konferencji i specjalizacji. Jako zakład jesteśmy otwarci na nowe wyzwania , które chętnie realizujemy.

Link do strony placówki: www.arsmedicaslawno.pl
Dane kontaktowe do koordynatora POZ PLUS
Wioletta Krysik tel.601-417-975

20181001_141154IMG-20181001-WA0001