Nierówności w zdrowiu jako wyzwanie polityczne


Wyświetl
Autor: Dorota Cianciara
Tytuł: Nierówności w zdrowiu jako wyzwanie polityczne
Streszczenie:
Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych kamieni milowych w globalnym ogniskowaniu uwagi na nierównościach w zdrowiu oraz rekapitulacja krajowego zainteresowania tym problemem, aby podkreślić znaczenie problemu nierówności dla aktualnych polityk zdrowotnych. Przede wszystkim omówiono najważniejsze etapy doświadczeń z Wielkiej Brytanii oraz wysiłki Światowej Organizacji Zdrowia. W polskim kontekście podkreślono, że system Siemaszki był przyjazny dla zdrowia populacji i wspierał, choć z różnym skutkiem, medycynę zapobiegawczą, zapobieganie chorobom zakaźnym, oświatę zdrowotną oraz opiekę zdrowotną nad małymi dziećmi. Po transformacji ustrojowej w 1989 r. problematyka zdrowia populacji została zmarginalizowana i zdominowana przez neoliberalne tezy ekonomiczne. Podano przykłady braku czujności odnośnie do nierówności w zdrowiu w Polsce. Zaznaczono, że ustawa o zdrowiu publicznym, nowy NPZ oraz projekt predefiniowany „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” (w ramach programu PL13) są szansą na zwiększenie społecznej świadomości problemu.
Data publikacji: 2015
Tagi: Nierówności w zdrowiu. Społeczne determinanty zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia. Polska. Program PL 13