Narzędzia wsparcia dla zarządzania chorobami przewlekłymi (self-management)


Pobierz

Tytuł: Narzędzia wsparcia dla zarządzania chorobami przewlekłymi (self-management)

Streszczenie: Raport powstał w ramach umowy RAS pomiędzy Bankiem Światowym (BŚ), a Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).
Celem raportu jest przedstawienie wybranych narzędzi wsparcia pacjentów i zespołów medycznych w zarządzaniu chorobami przewlekłymi.
Raport stworzony był jako zbiór inspiracji do tworzenia narzędzi na poziomie POZ i danej społeczności odpowiadających problemom i możliwości