Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. jest podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych na terenie Gdańska i Żukowa.
Działalność prowadzona jest w 11 lokalizacjach i obejmuje: POZ, z którego korzysta ponad 103 tys. osób, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną realizująca świadczenia w 50 poradniach, diagnostykę ultrasonograficzną, radiologiczną, endoskopową (gastro-, kolono- i bronchoskopia), tomografię komputerową i rezonans magnetyczny, Szpital Jednodniowy wykonujący ok. 200 zabiegów miesięcznie w zakresie ortopedii, chirurgii i okulistyki, opiekę psychiatryczną, rehabilitację leczniczą, programy profilaktyczne, leczenie stomatologiczne i diagnostykę laboratoryjną, a także dzienne i całodobowe świadczenia opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku.
Program POZ PLUS jest realizowany w Domu Medycznym „Kilińskiego” w Gdańsku, w którym w realizację Programu jest zaangażowanych 4 lekarzy POZ. Konsultacje specjalistyczne i większość badań diagnostycznych jest realizowana w ramach własnych poradni i pracowni.

Telefon do koordynatorów POZ PLUS: 58 763 95 45

Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Dom Medyczny „Kilińskiego
Kilińskiego 34
80-452 Gdańsk

https://ncm.com.pl