Metodyka modelowania i przygotowanie ścieżki klinicznej

W ramach realizacji projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, Narodowy Fundusz Zdrowia poszukuje Wykonawcy usługi opracowania zasad i metodyki modelowania założeń i wzorców dla ścieżek klinicznych (tzw. algorytmów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego) na rzecz przyszłego systemu opieki koordynowanej, wspierających lekarzy w udzielaniu świadczeń pacjentom, na przykładzie jednej jednostki chorobowej, wybranej przez Wykonawcę spośród wymienionych poniżej, planowanych do prowadzenia przez lekarza POZ  m.in. w oparciu o diagnostykę, rehabilitację i konsultacje specjalistyczne rozliczane w ramach budżetu powierzonego:

 1. Nadciśnienie tętnicze samoistne
 2. Cukrzyca t. II
 3. Przewlekła choroba wieńcowa
 4. Przewlekłe migotanie przedsionków
 5. Przewlekła niewydolność serca
 6. Astma oskrzelowa
 7. POCHP
 8. Wole miąższowe i guzowate tarczycy
 9. Niedoczynność tarczycy
 10. Przerost prostaty
 11. Kamica dróg moczowych
 12. Zespoły bólowe kręgosłupa

Szczegółowy zakres zawiera załącznik:

Ogłoszenie metodologia i ścieżka diagnostyczna