Metody oceny wyników

Cele:
W miarę wprowadzania nowych świadczeń lub sposobów świadczenia opieki wspierających jej integrację istotna staje się potrzeba zapewnienia, żeby zmiany przynosiły pożądane skutki pod względem jakości i kosztu opieki, dostępu i doświadczeń pacjentów. Potwierdza to koncepcję prowadzenia inwestycji opartych na danych, która przewiduje ocenę wpływu każdej zmiany – najlepiej przez ekonomistów zajmujących się sektorem opieki zdrowotnej (ocenę technologii medycznych – HTA).

  • Ustalanie poziomów podstawowych (w zakresie kosztów, jakości, dostępu itd.) przed wprowadzeniem nowych świadczeń.
  • Prowadzenie systematycznych pomiarów efektów świadczeń i ścieżek z wykorzystaniem odpowiednich metod (np. stopniowego doskonalenia, badań obserwacyjnych, badań klinicznych).
  • Tworzenie dowodów służących szybszemu przyjmowaniu dobrych praktyk.

Skala oceny:

0 – System oceny świadczeń opieki zintegrowanej nie istnieje, ani nie jest opracowywany.
1 – System oceny świadczeń opieki zintegrowanej istnieje, ale nie jest elementem podejścia systematycznego.
2 – Planuje się wprowadzenie systemu oceny świadczeń opieki zintegrowanej jako elementu podejścia systematycznego.
3 – W ramach podejścia systematycznego dokonuje się oceny określonych inicjatyw i świadczeń opieki zintegrowanej.
4 – Podejście systematyczne do oceny obejmuje większość inicjatyw opieki zintegrowanej; publikowane są uzyskiwane wyniki.
5 – Podejście systematyczne do oceny, reagowanie na wyniki oceny i ocena pożądanych skutków nowo zaprojektowanych świadczeń (np. procesu o obiegu zamkniętym).