„Medycyna Grabieniec” sp. z o. o.

„Medycyna Grabieniec” sp. z o. o.  w Łodzi jest nowoczesną placówką ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i rehabilitacji medycznej dla mieszkańców Łodzi i okolic powstałą w 2005 r. W wyniku planowego rozwoju posiadamy 4 placówki na terenie Łodzi.  Dzięki temu nasza Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej POZ przy ul. Grabieniec 13 w Łodzi ma wsparcie w  21 poradniach specjalistycznych, jak również w 2 zakładach rehabilitacji leczniczej. Pozwala to naszym Pacjentom leczyć się i rehabilitować u nas kompleksowo, i zapewnia naszemu personelowi medycznemu stały dostęp i płynny przepływ informacji o leczonych u nas Pacjentach. Nasz POZ obejmuje opieką Pacjentów z wszystkich grup wiekowych łącznie z dziećmi. Jesteśmy szczególnie nastawieni na potrzeby dzieci i osób starszych. Dlatego też udzielamy tych świadczeń również dla podopiecznych domów pomocy społecznej i domu dziecka oraz uczniów różnych szkół na terenie miasta.

Jako zespół POZ PLUS chcemy otoczyć kompleksową opieką Pacjentów, którzy wyrażą wolę przystąpienia do tego projektu. Jest to możliwe, ponieważ prawie wszystkie świadczenia z zakresu POZ PLUS możemy realizować w swoich placówkach. Jedynie na niektóre badania diagnostyczne kierujemy do naszych podwykonawców.

www.grabieniec.pl

Dane kontaktowe do koordynatora POZ PLUS
Pan Cezary Kopczyński, tel. 504-979-332

Medycyna Grabieniec 1Medycyna Grabieniec 2Medycyna Grabieniec 3