Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2015 roku


Wyświetl

Autor: Maciej Lulka

Tytuł: Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2015 roku

Data publikacji: 2015

Opis: Publikacja „Kontraktowanie świadczeń przez NFZ” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Kontraktowanie świadczeń przez NFZ” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.