Konferencja w Polskiej Agencji Prasowej

Minął już rok od uruchomienia pilotażowego projektu POZ PLUS. Pod koniec października na spotkaniu z dziennikarzami dyskutowaliśmy o opiece koordynowanej i rosnącej roli lekarza rodzinnego w systemie ochrony zdrowia.

Projekt POZ PLUS wprowadza model opieki koordynowanej nad pacjentem na poziomie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. O rosnącej roli lekarza rodzinnego w systemie ochrony zdrowia mówił Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Będziemy nagradzać za zachowanie zdrowia w społeczeństwie. Chodzi o profilaktykę i promocję zdrowego trybu życia już w POZ. To zbuduje głębsze zaufanie między lekarzem i pacjentem — podkreślał prezes NFZ.

 

Szef Funduszu podkreślał, że już dzisiaj NFZ premiuje POZ, m.in. za:

 • zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez podmioty POZ, które uzyskały certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia;
 • wystawianie e-recept;
 • możliwość zatrudnienia dodatkowych lekarzy w miejscach o niskiej gęstości zaludnienia;
 • zwiększenie finansowania świadczeń związanych z opieką nad pacjentami chorymi przewlekle: choroby układu krążenia, cukrzyca i choroby tarczycy;
 • poprawę zgłaszalności pacjentów na badania profilaktyczne: choroby układu krążenia i rak szyjki macicy.

Prezes Niedzielski zdradził też plany na przyszłość POZ. Chodzi m.in. finansowanie koordynacji opieki, która jest właśnie jednym z elementów projektu POZ Plus.

Trzy filary

Projekt opieki koordynowanej w modelu POZ PLUS opiera się na:

 • profilaktyce;
 • koordynacji opieki;
 • chorobach przewlekłych.

Elementem profilaktyki są bilanse zdrowia, podczas których personel medyczny szczegółowo wypytuje nas o stan zdrowia, przebyte choroby i te, które najczęściej występowały w rodzinie. Na koniec zleca wykonanie podstawowych badań i za20191028_103606prasza na wizytę u lekarza POZ z wynikami.

Jeśli jesteśmy zdrowi lekarz zaproponuje jeszcze skorzystanie z bezpłatnej edukacji, żeby jak najdłużej potrzymać zdrowy tryb życia. Jednak, jeśli coś wzbudzi jego wątpliwości, zleci bardziej szczegółowe badania lub przejście na ścieżkę zarządzania chorobą – wyjaśniał Dariusz Dziełak, dyrektor Departamentu Strategii i Analiz w Centrali NFZ, który nadzoruje projekt POZ PLUS.

Do czerwca 2019 roku placówki uczestniczące w projekcie POZ PLUS wykonały ponad 21 tys. bilansów. To ponad połowa zakontraktowanych bilansów w umowach.

Z bilansów podstawowych i pogłębionych częściej korzystają kobiety (ok. 60%). Biorąc pod uwagę wiek, najchętniej dali się na nie namówić 30-sto i 40-sto latkowie oraz osoby po 60. roku życia.

Mówimy sprawdzam

Po roku Narodowy Fundusz Zdrowia przy udziale Banku Światowego i zewnętrznej firmy DANAE sprawdzi, jak pacjenci POZ widzą swoje zdrowie.

Obok przyjrzenia się danym, które są w posiadaniu Funduszu, pomiar rezultatów projektu idzie o krok dalej i uwzględnia uznane w świecie metody badania ankietowego, uwzględniającego wyniki zdrowotne pacjentów, ich doświadczenie i aktywność.

Badanie na tak szeroką skalę realizujemy po raz pierwszy w Polsce. Jego wyniki będą istotne nie tylko dla wyników pilotażu, ale przede wszystkim pokażą kierunek rozwoju opieki koordynowanej w naszym kraju – podkreśla Katarzyna Wiktorzak, kierownik projektu POZ PLUS.

W skrócie z ankiet dowiemy się, co pacjenci sądzą o swoim zdrowiu? Poznamy poziom ich satysfakcji, samopoczucie i to, jak postrzegają swoje zdrowie. Badanie zakończy się pod koniec przyszłego roku.

Do udziału w ankiecie zaprosiliśmy pacjentów ze zdiagnozowaną:

 • astmą i/lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP);
 • cukrzycą typu II;
 • zespołami bólowymi kręgosłupa.

Ankiety przeprowadza zewnętrzna firma DANAE Sp. z o.o w dwóch turach. Pierwsza już trwa. Natomiast druga przewidziana jest na przełom III i IV kwartału 2020 r.

Wyniki poszerzą wiedzę personelu medycznego o pacjentach placówek POZ. Posłużą też do przygotowania rekomendacji dla projektu opieki koordynowanej nad pacjentem w skali ogólnopolskiej.

Badanie przygotowano we współpracy z Bankiem Światowym, który doradza w realizacji projektu POZ PLUS. Ankiety są anonimowe, a zebrane dzięki nim dane zostaną wykorzystane wyłącznie do analizy projektu i do badań naukowych.