Konferencja Transgraniczna Opieka Zdrowotna – polskie i europejskie doświadczenia

18 czerwca 2015 r.  odbyła się ogólnopolska konferencja nt. „Transgraniczna Opieka Zdrowotna – polskie i europejskie doświadczenia”. Spotkanie  zostało zorganizowane w ramach projektu pn.  „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja miała na celu wymianę wiedzy na temat zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej, leczenia w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a leczenia na podstawie zasad wynikających z dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, jak również doświadczeń innych państw członkowskich Unii Europejskiej w implementacji dyrektywy transgranicznej do przepisów krajowych. Spotkanie, które zgromadziło ponad 200 uczestników, stało się okazją do dyskusji pomiędzy przedstawicielami świadczeniodawców usług medycznych, instytucji publicznych i reprezentantów Krajowych Punktów Kontaktowych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Prezentacje: