Konferencja „Transgraniczna Opieka Zdrowotna – Pacjenci Bez Granic”

W ramach projektu pn. „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2 września 2015 roku w JM Hotel w Warszawie odbyła się na ogólnopolska konferencja pt. „Transgraniczna Opieka Zdrowotna – Pacjenci Bez Granic”.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele świadczeniodawców, lekarze uczestniczący w dyskusji o systemie opieki zdrowotnej, managerowie i kadra zarządzająca placówkami medycznymi, przedstawiciele administracji publicznej i samorządowej, reprezentanci publicznych i prywatnych podmiotów zajmujących się promocją zdrowia, oraz przedstawiciele prasy branżowej.

Zaproszonych gości powitał Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii NFZ pan Dariusz Dziełak, a informację o projekcie, w ramach, którego organizowana była konferencja przybliżyła pani Katarzyna Wiktorzak – Naczelnik Wydział ds. Strategii i Projektów Rozwojowych.

Wykład inauguracyjny dotyczący działań mających na celu poprawę współpracy między europejskimi sieciami referencyjnymi wygłosiła profesor Gertruda Uścińska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja, której moderatorkami były panie: Agata Szymczak – koordynator projektu i Jowita Furmanik, składała się z trzech sesji. W pierwszej poświęconej europejskim sieciom referencyjnym, swoje prezentacje przedstawili m.in.: Dr Till Voigtlaender, z Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medyczny w Wiedniu, który przedstawił doświadczenia austriackie dotyczące Europejskich sieci referencyjnych, a profesor Katarzyna Kotulska, z Centrum Zdrowia Dziecka mówiła o założeniach, kalendarzu i wyzwaniach, które pojawiają się przy wprowadzaniu europejskich sieci referencyjnych w Polsce.

W ramach drugiej sesji poświęconej „Prawom Pacjenta w opiece transgranicznej z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu”, swoje prelekcję wygłosiła m.in. Ewa Borek z organizacji „My Pacjenci”, która mówiła o prawach w UE, jakie daje pacjentom dyrektywa transgraniczna oraz Grzegorz Byszewski reprezentujący organizację „Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej”. Na temat publikacji realizowanych w ramach projektu „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej”, dotyczących leczenia poza granicami Polski mówiły panie: Agnieszka Tyc – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej NFZ i Małgorzata Pajączek – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej NFZ.

W drugiej sesji znalazło się również wystąpienie Tomasza Majchrzaka z SmartEducations, który mówił o e-szkoleniach i e-edukacji w nawiązaniu do transgranicznej opieki zdrowotnej.

Trzecia sesja konferencji poświęcona została „Jakości świadczeń w opiece transgranicznej”. Na ten temat swoje prezentację przedstawili m.in. Jooske Vos, reprezentująca Europejskie Partnerstwo Organizacji Nadzorujących w zakresie Opieki Społecznej i Usług Zdrowotnych, która prezentowała temat „Transgraniczna opieka zdrowotna – jakość i bezpieczeństwo z perspektywy organów regulacyjnych i nadzorczych w Europie” oraz Dr Matthias Wismar z Europejskiego Centrum Polityki Zdrowotnej WHO, który poruszył temat, „Jakość, a współpraca transgraniczna: priorytetowe obszary działania”.

Bardzo ciekawie na temat „Jakość opieki zdrowotnej w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej” mówiła pani Barbara Kutryba z Centrum Monitorowania, Jakości, a Filip Domański z Wydziału Systemów Zdrowotnych Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) prezentował temat „Jakość świadczeń w transgranicznej opiece zdrowotnej z perspektywy Unii Europejskiej”.

Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja była okazją do dyskusji pomiędzy przedstawicielami świadczeniodawców usług medycznych, instytucji publicznych i reprezentantów Krajowych Punktów Kontaktowych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Prezentacje: