Konferencja „Prawa Dziecka – Pacjenta”

W dniu 29 października 2014 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się ogólnopolska konferencja, której motywem przewodnim były prawa dziecka – pacjenta. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu i było oficjalnym rozpoczęciem obchodów 25-lecia Konwencji o prawach dziecka. Konferencję zorganizował Rzecznik Praw Dziecka przy współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta i Narodowym Funduszem Zdrowia.

“Akademia NFZ”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiła w trakcie tego spotkania swoją kolejną publikacje, dotyczącą tym razem praw najmłodszego pacjenta. Zestaw trzech książeczek: „Mały Pacjent – podręcznik dla rodziców i personelu”, komiks – „Prawa Pacjenta – ściąga dla młodzieży” i kolorowanka dla dzieci „Kolorowa Książeczka Zdrowia” – skierowane są do rodziców, personelu, młodzieży i dzieci. Podręcznik „Mały Pacjent – poradnik dla rodziców i personelu” to publikacja, której adresatami są przede wszystkim opiekunowie prawni i faktyczni małoletnich pacjentów. Jej celem jest przystępna prezentacja praw pacjenta oraz przekazanie praktycznych wskazówek odnośnie umiejętnego postępowania z małym pacjentem i jego problemami związanymi z chorobą, procesem leczenia i działaniami terapeutycznymi. Treść przygotowana przez panie: Katarzynę Wnęk – Joniec, Lucynę Pławecką – Stolarską i Natalię Lipowską obejmuje porady dotyczące przygotowania dziecka do planowanej hospitalizacji lub zabiegu operacyjnego, jak również prezentację „dobrych praktyk” polskich placówek medycznych. Komiks „Prawa pacjenta – ściąga dla młodzieży” – skierowany jest do młodzieży.  W formie 13 „opowieści z życia wziętych” prezentuje przygody bohaterów, których historie zakończone są puentą związaną z prawami pacjenta, promowaniem zdrowego trybu życia czy bezpiecznym zachowaniem. Treści i kanwa scenariuszy historyjek zostały napisane przez zespół projektu Akademia NFZ przy współpracy i weryfikacji psychologów, Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta. „Kolorowa Książeczka Zdrowia” jest przeznaczona dla dzieci i stanowi zbiór gier, rebusów i kolorowanek o tematyce zdrowotnej, mających na celu edukację najmłodszych.

Box w najbliższym czasie trafi do wszystkich szpitali z oddziałami dziecięcymi, placówek medycznych, stref klienta w oddziałach wojewódzkich NFZ, a wersja elektroniczna będzie dostępna na stronie projektu Akademia NFZ.Konferencję otworzyli Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak i Rzecznik Praw Pacjenta Pani Krystyna Barbara Kozłowska, prezentując uczestnikom przygotowaną wspólnie „Kartę Praw Dziecka – Pacjenta”, która została opracowana w oparciu o Konwencję o Prawach Dziecka i ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Planowane działania legislacyjne i rozwiązania systemowe w opiece medycznej dla najmłodszych przedstawił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Aleksander Sopliński.

Kolejnym punktem konferencji było przyznanie przez Rzecznika Praw Dziecka, Honorowej Odznaki za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka dla profesor Alicji Chybickiej, za jej wkład i zaangażowanie w walkę na rzecz dzieci-pacjentów.

Pierwszą cześć konferencji zamknął Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Pan Tadeusz Jędrzejczyk, który omówił kwestie finansowania świadczeń dla dzieci – pacjentów oraz planowane zmiany, m.in. w zakresie rehabilitacji leczniczej dla dzieci. Ich celem jest zwiększenie pacjentom dostępu do tego rodzaju świadczeń oraz umożliwienie zawarcia umowy przez świadczeniodawców specjalizujących się w rehabilitacji dla dzieci.

Drugą sesję rozpoczęły prezentacje przedstawicieli świadczeniodawców. O swoich doświadczeniach i osiągnięciach opowiedziały: Pani prof. Małgorzata Syczewska – Dyrektor Instytutu-Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i Pani Małgorzata Stachurska-Turos – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Prof. J. Bogdanowicza w Warszawie.

Następnie Pani Katarzyna Wiktorzak, Kierownik Projektu „Akademia NFZ” oraz Naczelnik Wydziału Sprawozdawczości i Projektów Europejskich Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiła wyniki ankiety, przeprowadzonej w przyszpitalnych szkołach. W ankiecie zbadano poziom znajomości praw pacjenta oraz pytano o opinię na temat szpitala i personelu. Odpowiedzi jak i dyskusja z młodzieżą, będąca również elementem konferencji, wskazują na konieczność podejmowania akcji edukacyjnych na różnych poziomach i we współpracy z innymi instytucjami.Na koniec, konferencję wzbogacił głos samych zainteresowanych, czyli dzieci i młodzieży – przedstawicieli szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Dyskusję o ich świadomości praw pacjenta, doświadczeniach podczas pobytu w szpitalu i ich wizji na temat idealnej placówki szpitalnej przeprowadziła psycholog Pani Dorota Zawadzka – Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka.

Uczestnicy konferencji, wśród których znaleźli się dyrektorzy szpitali pediatrycznych z całej Polski, konsultanci krajowi i wojewódzcy oraz parlamentarzyści mieli okazję do debaty nad kwestiami poprawy ochrony zdrowia najmłodszych. Głównym przesłaniem spotkania było podkreślenie faktu, że dziecko to pacjent szczególny, który musi być właściwie leczony oraz traktowany z godnością i uwagą.

Prezentacje: