Konferencja “POZ PLUS a zdrowy styl życia-wyzwania edukacji zdrowotnej”

„POZ PLUS a zdrowy styl życia – wyzwania edukacji zdrowotnej” był tematem kolejnej konferencji w ramach projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, która odbyła się w dniu 10.09.2019 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Zielna.

W spotkaniu uczestniczyli świadczeniodawcy realizujący projekt pilotażowy POZ PLUS, pracownicy OW NFZ, Centrali NFZ oraz zaproszeni eksperci zewnętrzni.

Prowadząca spotkanie, pani Katarzyna Wiktorzak, kierownik projektu, podkreśliła istotną rolę edukacji zdrowotnej w procesie leczenia.

Spotkanie było okazją do dokonania podsumowania rocznej realizacji projektu POZ PLUS (informacje o postępach w realizacji projektu znajdują się na stronie akademia.nfz.gov.pl) oraz poinformowania uczestników projektu o rozpoczęciu badań ankietowych, w tym badań PREM, PROM i PAM, których wykonawcą jest firma DANAE Sp. z o.o. Celem badania jest ocena pilotażu POZ PLUS, a także ocena poziomu satysfakcji poszczególnych grup pacjentów oraz świadczeniodawców.

Podczas konferencji miało miejsce podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Instytutem Żywności i Żywienia, a Narodowym Funduszem Zdrowia, którego przedmiotem jest podjęcie współpracy m.in. w zakresie:

  • działań edukacyjnych;
  • redukcji występowania zjawisk, które przyczyniają się do podwyższenia ryzyka zachorowania;
  • promowania dobrych praktyk;
  • obustronnego wykorzystania materiałów edukacyjnych.

Instytucje reprezentowali: pan Grzegorz Juszczyk Dyrektor IŻŻ oraz pan Adam Niedzielski p.o. Prezesa NFZ.

W kolejnej części konferencji dyskutowano o diecie, jako głównym elemencie zdrowego stylu życia. Diecie DASH w oparciu, o którą powstał portal diety NFZ zostało poświęcone jedno z wystąpień.

Konieczność uwzględnienia zmian w komunikacji z pacjentem w celu kształtowania i utrwalania zachowań służących zdrowiu, była również elementem często powtarzającym się w wypowiedziach uczestników. Cały blok trzeci konferencji był poświęcony temu tematowi.