Kaliska Agencja Medyczna „Medix”

Kaliska Agencja Medyczna „Medix” powstała w 1992 roku jako spółka cywilna. W 1995 roku przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i w tej formie funkcjonuje do dziś. Działalność spółki obejmuje wynajem powierzchni gabinetowych, świadczenie usług medycznych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz komercyjne usługi medyczne w ramach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Przychodnia zapewnia terminową diagnozę, doradztwo i opiekę nad pacjentem dorosłym oraz dziećmi.

Od samego początku przychodnia swoją siedzibę ma w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 13A. Obecnie są to trzy budynki:
– „Pałacyk”
– „Pawilon”
– „Klinika”
Usługi jakie oferuje Kaliska Agencja Medyczna „Medix”:

 • wynajem powierzchni gabinetowych;
 • usługi medyczne w ramach NFZ: poradnie specjalistyczne, podstawowa opieka zdrowotna, fizjoterapia ambulatoryjna;
 • komercyjne usługi medyczne;
 • prywatne ubezpieczenia zdrowotne;
 • medycyna pracy;
 • diagnostyka obrazowa;

Certyfikat Jakości ISO 9001:2015-10
K.A.M. Medix sp. z o.o. wdrożyła i stosuje od wielu lat System Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN -EN ISO 9001: 2015 – 10  w zakresach:

 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • Diagnostyka obrazowa z wykorzystaniem różnych technik obrazowania
 • Rehabilitacja lecznicza
 • Medycyna Pracy
 • Promocja i profilaktyka zdrowotna

Certyfikat ważny do 28.11.2019 r.

Program POZ Plus wdrażamy od 01 lipca 2018 r.
Koordynatorzy programu POZ plus :
– Ewa Kryształ :  ewa.krysztal@medix.kalisz.pl , tel. 505-632-724
– Joanna Grzelakowska : joanna.grzelakowska@medix.kalisz.pl , tel. 62- 501-76-60

Adres naszej strony internetowej : www.medix.kalisz.pl

20180926_10570820180926_11013520180926_112159PART_1537954707957