Jednorodne Grupy Pacjentów – Przewodnik po systemie


Pobierz
Wydanie I „Jednorodne Grupy Pacjentów. Przewodnik po systemie”. Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Egzemplarz bezpłatny. Warszawa, 2009.