Jednorodne Grupy Pacjentów. Podsumowanie projektu


Pobierz
Podsumowanie projektu „Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ”. Głównym celem projektu było przygotowanie kadry stosującej system Jednorodnych Grup Pacjentów, w zakresie użytkowania i wykorzystania systemu do poprawy efektywności zarządzania w ochronie zdrowia. Projekt był realizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie od 31.07.2008 r. do 31.12.2010 r.