Jednorodne Grupy Pacjentów. Podstawy systemu


Pobierz
Wydanie I „Jednorodne Grupy Pacjentów. Podstawy systemu”. Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Egzemplarz bezpłatny. Warszawa, 2010.