INFORMATYZACJA OPIEKI STACJONARNEJ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE WARSZAWSKICH


Wyświetl

Autor: Maria Karlińska

Tytuł: INFORMATYZACJA OPIEKI STACJONARNEJ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE WARSZAWSKICH/IMPLEMENTATION OF HOSPITAL- BASED INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM – AN EXAMPLE OF PUBLIC HOSPITALS IN WARSAW

Streszczenie: Informatyzacja sektora opieki zdrowotnej wymaga wielu nakładów finansowych i pełnego przekonania kadry zarządzającej szpitalami o możliwych korzyściach wynikających z wdrożenia zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego. Aktualny stan informatyzacji polskich szpitali odbiega od średniej Unii Europejskiej. W najbliższej przyszłości powinien on ulec znaczącej poprawie wymuszonej przez zapisy ustawowe. Przykład szpitali stołecznych pokazuje jednak, że przejście na w pełni elektroniczne prowadzenie dokumentacji medycznej z dniem 1 sierpnia 2017 r. będzie stanowiło duże wyzwanie zarówno dla kadry zarządzającej, jak i personelu medycznego.