Gminny Ośrodek Zdrowia w Krypnie

Gminny Ośrodek Zdrowia w Krypnie działa w strukturach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach. Udziela świadczeń dla pacjentów zamieszkujących tereny wiejskie. Zadeklarowanych jest 2 680 pacjentów, którzy w Ankiecie satysfakcji pacjenta wyrażają swoje zadowolenie z pracy całego personelu medycznego oraz warunków panujących w Ośrodku Zdrowia.
Najczęściej pacjenci zgłaszają dolegliwości ze strony:
– układu oddechowego
– infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych
– choroby układu kostno-stawowego.
Częściej chorują kobiety niż mężczyźni.

Udzielane są świadczenia w zakresach:
Lekarz POZ średnia porad w miesiącu – 1 238
Pielęgniarka POZ średnia liczba świadczeń udzielanych w miesiącu – 1 236
Medycyna szkolna średnia liczba świadczeń udzielanych w miesiącu – 229

Od 01.07.2018r. realizowana jest faza pilotażowa – modelu POZ PLUS, która jest finansowana ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Zdrowia.
Tel. kontaktowy do Rejestracji: 668 877 583
Tel. kontaktowy do koordynatora projektu POZ PLUS: 668 877 519

Obraz1

Obraz2Obraz3Obraz4