Finansowanie

Cele:
Zmiana systemu opieki w celu zapewnienia integracji wymaga początkowych inwestycji i finansowania, szczególnie w trakcie przejścia do nowego modelu opieki, a następnie ciągłego wsparcia finansowego do czasu pełnego wdrożenia nowych rozwiązań i wycofania się z poprzednich. Zapewnienie możliwości sfinansowania kosztów początkowych i kosztów bieżących jest ważnym zadaniem, które wykorzystuje pełen zakres mechanizmów, w tym budżety regionalne/krajowe, fundusze inwestycyjne Unii Europejskiej lub projekty partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Skala oceny:

0 – Brak dodatkowego finansowania w celu wsparcia przejścia do opieki zintegrowanej.
1 – Finansowanie jest dostępne, lecz przede wszystkim na projekty pilotażowe i badania.
2 – Dostępne jest skonsolidowane finansowanie innowacji z dotacji dla świadczeniodawców i prowadzone jest wdrażanie integracji na małą skalę.
3 – Potencjalna dostępność zewnętrznego (regionalnego, krajowego, europejskiego) finansowania lub możliwe uczestnictwo w PPP.
4 – Dostępne jest finansowanie zewnętrzne na bieżące działania dotyczące wprowadzanych zmian.
5 – Zabezpieczony budżet wieloletni w celu stymulowania dalszej modernizacji.