Filmy edukacyjne dotyczące organizacji opieki koordynowanej

Jak przygotować się do organizacji opieki koordynowanej w jednostce POZ? Jak zaprojektować system identyfikacji pacjentów kwalifikujących się do programów profilaktycznych i badań bilansowych? Jak zbudować harmonogram pracy lekarza POZ dostosowany do danej populacji? Jak efektywnie zorganizować pracę przychodni? Jak zmodyfikować system IT, żeby stanowił wsparcie dla personelu i pacjentów? Jak komunikować się z pacjentami i efektywnie ich edukować? Pacjencie, czy wiesz jak postępować po hospitalizacji? Jakie są inne formy pomocy?
W związku z planowanymi zmianami w systemie ochrony zdrowia, polegającymi na wprowadzeniu opieki koordynowanej na poziomie POZ, Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował filmy edukacyjne dla pacjentów i świadczeniodawców . Seria składa się z 10 krótkich filmów obejmujących instruktaż wideo, przykłady praktycznych rozwiązań techniczno – organizacyjnych czy informatycznych oraz praktyczny informator dla pacjenta.

Poruszane tematy to m.in.:
• Metody zapraszania pacjentów do udziału w programach medycznych
• Aktywne podejście zespołu POZ
• Praca w gabinecie koordynatora z osobami przewlekle chorymi
• Wsparcie pacjenta w realizacji indywidualnego planu opieki medycznej (IPOM)
• Budowa modeli i organizacja edukacji dla pacjentów
• Postępowanie pacjenta po hospitalizacji
• Inne formy pomocy pacjentowi

Dzięki filmom kadra zarządzająca POZ, personel medyczny i niemedyczny będą mieli okazję zapoznać się z kierunkiem planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia i obejrzeć sprawdzone rozwiązania organizacyjne. Pacjenci natomiast dowiedzą się, czego będą mogli się spodziewać ze strony personelu jednostki realizującej program POZ PLUS.

Aby obejrzeć materiały należy kliknąć link.