Film 7 Opieka koordynowana – wsparcie pacjenta w realizacji IPOM.

Praca z pacjentem przewlekle chorym – zarządzanie chorobą (DM).

Praca w gabinecie koordynatora z osobami przewlekle chorymi i wsparcie pacjenta w realizacji indywidualnego planu opieki medycznej (IPOM).