FAQ

Wynagrodzenie (3)

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest kosztem kwalifikowalnym. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf str. 77

Category: Wynagrodzenie

Jeżeli na koncie są środki to tylko z wyodrębnionego do tego celu rachunku.

Category: Wynagrodzenie

Ze względu na stosowanie metody opóźnionego netta, czyli pochodne od wynagrodzenia są regulowane do 15 i 20  dnia sierpnia to zasadnym jest ujęcie całości wydatków w miesiącu sierpniu br.

Category: Wynagrodzenie