Ewaluacja systemu Jednorodnych Grup Pacjentów


Pobierz

„Ewaluacja wybranych aspektów wdrożenia i funkcjonowania systemu JGP” to raport przygotowany dla Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach projektu “Akademia NFZ”. Głównym celem publikacji  była ocena wdrożenia i funkcjonowania systemu JGP oraz wskazanie rekomendowanych kierunków działań, które powinny wspierać jego dalszy rozwój oraz stabilność.