EPIONE – Janów

EPIONE Sp. z o.o. istnieje na rynku usług medycznych od 1997 roku. Oferuje kompleksowe świadczenia medyczne, począwszy od świadczeń POZ oraz szerokiej specjalistyki, poprzez nowoczesną diagnostykę obrazową, stacjonarne usługi pielęgniarsko – opiekuńcze oraz opiekuńczo – lecznicze, zabiegi z zakresu Chirurgii Krótkoterminowej, transport sanitarny oraz medycynę estetyczną.
EPIONE składa się z 4 wielospecjalistycznych przychodni (w dzielnicach Katowic: Ligota, Panewniki, Osiedle Tysiąclecia, Janów), Zakładu Opieki Długoterminowej, Centrum Chirurgii Krótkoterminowej, Centrum Diagnostyki Obrazowej oraz Gabinetów Dermatologii Estetycznej i Kosmetologii DermaVIP.
W ofercie EPIONE znajdują się również świadczenia medyczne skierowane dla firm tj. świadczenia medycyny pracy (badania profilaktyczne, badania psychologiczne, wizytacja stanowisk pracy, udział lekarza w posiedzeniach komisji BHP), szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, pakiet medyczne, szczepienia profilaktyczne). Doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra medyczna, nowoczesny sprzęt oraz znakomite warunki lokalowe gwarantują Pacjentom najwyższej jakości, kompleksowe usługi medyczne. Podejmowane przez firmę starania o ciągłe podnoszenie jakości usług zaowocowały uzyskaniem Certyfikatów ISO EN – PL 9001, 14001, 180001 oraz 27001.
POZ Plus w placówkach EPIONE:

  • Szybka dostępność na wizyty i badania diagnostyczne – pierwszeństwo dla pacjentów, którzy są uczestnikami POZ Plus,którzy są uczestnikami POZ Plus,
  • Bez kolejek do punktu pobrań – dla uczestników POZ Plus,
  • zaangażowanie w diagnostykę oraz leczenie pacjenta dzięki skoordynowanemu zespołowi,
  • Indywidualny opiekun pacjenta, który w krótkim czasie skoordynuje wszystkie niezbędne I wizyty w celu właściwego postawienia diagnozy,
  • Bogate doświadczenie oraz  szerokie kompetencje koordynatorów POZ Plus w zakresie  udzielania informacji dotyczących postępowania i realizacji usług w ramach programu,
  • Wysokie zadowolenie wśród pacjentów, którzy dotychczas uczestniczyli w programie POZ Plus.

Michał Zwierzchowski Koordynator POZ POZ Plus w placówce – Ligota
„Opieka koordynowana POZ PLUS jest systemem nowatorskim, który można  indywidualnie nakierować na aktualne potrzeby pacjenta. Możliwości, które za sobą niesie  program stanowią nieocenioną wartość dodaną do świadczeń udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. podstawowej opieki zdrowotnej. Koordynowana opieka jest przyszłościowym rozwiązaniem, pozytywnie odbieranym zarówno przez naszych  pacjentów jak i personel medyczny.Tym  bardziej czujemy się wyróżnieni, że pilotując wdrożenie tego programu, możemy jednocześnie być jego współtwórcami.„

EPIONE – Janów
ul. Szopienicka 59
40-431 Katowice

Koordynator POZ Plus – tel. 794 700 749
Strona www: http://www.epione.pl/oferta/przychodnie/przychodnia-nr-4-epione-janow.html

EPIONEe_POZ_PLUSEPIONEe2_POZ_PLUSEPIONEe3_POZ_PLUS