Ekspert „Profilaktyczne badania bilansowe dla osób dorosłych”

W ramach realizacji projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, Narodowy Fundusz Zdrowia poszukuje eksperta, którego zadaniem będzie opracowanie materiałów w związku z planowanym produktem „Profilaktyczne badania bilansowe dla osób dorosłych – realizowane w ramach pilotażu opieki koordynowanej  POZ PLUS”

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik:

Ogłoszenie

CV wraz z ofertą wynagrodzenia i proponowaną formą współpracy (umowa cywilno-prawna z osobą fizyczną / właściciel firmy) proszę przesyłać na adres: koordynowana@nfz.gov.pl lub składać osobiście w Biurze Projektu OOK NFZ w Centrali NFZ przy ul. Hankiewicza 2, w terminie do 16 maja 2017 r.