Druk i dystrybucja publikacji

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, zaprasza do złożenia wyceny usługi druku i dystrybucji na potrzeby projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis przedmiotu zamówienia w załączniku