Dobre Praktyki Zarządcze

Celem projektu jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń oraz upowszechnienie tych z rozwiązań, które mogą być uznane za dobre praktyki zarządcze.

W ramach projektu realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Polską Federacją Szpitali przygotowywany jest Kodeks Dobrych Praktyk Zarządczych w Szpitalach.

Dowiedz się więcej klikając link -> https://akademia.nfz.gov.pl/zarzadzaniedobrepraktyki